Kolagen

kolagen potrójna heliosa

Potrójna helisa (trzy łańcuchy alfa) tropokolagenu, podstawowa jednostka dojrzałego kolagenu.

Kolagen jest proteiną najczęściej występującą w organizmie człowieka, stanowiąc 5-6% masy ciała osoby dorosłej (Hall, 1964). Podstawową jednostką kolagenu jest tropokolagen - glikoproteina utworzona przez 4 aminokwasy (prolina, hydroksyprolina, glicyna, lizyna), zorganizowane w potrójną helisę.

Cząsteczki są stabilizowane przez obecne w łańcuchach alfa wiązania wodorowe to daje cząsteczkom dużą siłę, sztywność i jednocześnie elastyczność. Tropokolagen jest podstawą budowy dojrzałego kolagenu, zorganizowanego we fibryle i włókna.

Struktura kolagenu

a) Ścięgno w przekroju poprzecznym [powiększenie 350x (Chèvremont)]. Włókna kolagenowe pogrupowane w podzielone pęczki na różnym poziomie.

 

b) Uporządkowana struktura ścięgna w/g Kastelic i wsp., 1978 (zrekonstruowana i uaktualniona).

Kolagen jest strukturą wytrzymałą i elastyczną. Włókna kolagenowe odgrywają ważną role w formowaniu tkanek i macierzy zewnątrzkomórkowej, budując rusztowanie dla tkanek organizmu, będąc podstawowym składnikiem skóry, kości, mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych, chrząstek i macierzy zewnątrzkomórkowej. Optymalna funkcjonalność stawów jest zapewniona przez stabilizację struktur, które znajdują się w:

 

1) zewnątrzstawowych kompartmentach (więzadłach, torebkach stawowych, chrząstkach, ścięgnach i mięśniach)

2) wewnątrzstawowych kompartmentach (więzadła wewnątrzstawowe i chrząstki stawowe).

Struktury wzmacniające zewnątrzstawowe.

Struktury wzmacniające zewnątrzstawowe. Cztery nakładające się na siebie struktury (1,2,3,4) współpracujące, aby zapewnić właściwą odporność stawową oraz współosiową funkcję w stawie lub funkcję stawu zgodną z fizjologicznym torem ślizgu osi stawu.

Te struktury, które pozwalają na stabilizację i lokomocję w tym samym czasie, składają się przede wszystkim z kolagenu. W związku z tym prawidłowy kolagen jest niezbędny dla zachowania zdrowia całego układu kostno-stawowo-powięziowego. Kolagen jest również niezbędny dla aktywności procesów naprawy wszystkich tkanek, jednakże fizjologiczna wymiana kolagenu jest niezwykle powolnym procesem.

ciągłość włókien kolagenowych
  1. ciągłość włókien kolagenowych w ścięgnie dorosłego szczura. Obraz w mikroskopie elektronowym za Provenzano P.P. and Vanderby R. Jr. – Collagen fibril morphology and organization: Implication for force transmission in ligament and tendon. Matrix Biology 25(2006) 71-84.
  2. pourazowa naprawa tkanki kolagenowej. Obraz w mikroskopie elektronowym za Provenzano P.P., Hurschler C., Vanderby R. Jr. – Connect. Tiss. Res. 42:123-133, 2001.

Fizjologicznie szczyt biosyntezy kolagenu przypada między 45 a 60 rokiem życia. Po tym wieku następuje szybki spadek produkcji kolagenu, któremu towarzyszy spadek produkcji włókien elastynowych i proteoglikanów.

Krzywe przeżywalności najważniejszych makromolekuł

Krzywe przeżywalności najważniejszych makromolekuł w macierzy zewnątrzkomórkowej (H. – Manuale di Medicina Biologica. Regolazione di base e matrice extracellulare. Guna Editore, 2009.” in Heine, 2009).

Starzenie się, urazy, wady postawy, przewlekłe choroby zapalne uszkadzają integralność i jakość włókien kolagenowych. Włókna kolagenowe tracą zorganizowaną, równoległą czy liniową strukturę i pojawiają się zaburzenia w ich ułożeniu. To z kolei wpływa na nieprawidłową funkcję całego organizmu, zahamowanie wsparcia mechanicznego czy nieprawidłowości w strukturze biorusztowania.

 

Co więcej, niedobór kolagenu występuje zawsze w chorobach zapalnych i degeneracyjnych układu kostno-stawowo-powięziowego i w strukturach pochodzenia mezenchymalnego.

Kolagen w artropatiach reumatoidalnych

Kolagen w artropatiach reumatoidalnych

Choroby reumatoidalne są chorobami zapalnymi i/lub degeneracyjnymi układu kostno-stawowo-powięziowego oraz tkanek pochodzenia mezenchymalnego, takich jak tkanka łączna.

Ustalono, że 15-20% całej populacji jest dotkniętych patologiami układu mięśniowo-szkieletowego, definiowanych inaczej jako zaburzenia reumatyczne stawów i dotyczące 70% pacjentów z bólem przewlekłym.

 

We współczesnym społeczeństwie zwiększa się długość życia, występuje coraz częściej nadwaga, coraz więcej ludzi uprawia sporty amatorsko i zawodowo, coraz więcej ludzi stosuje nieprawidłową dietę, bierze leki w sposób nieprawidłowy, częstość patologii gwałtownie wzrasta i będzie się zwiększać w przyszłości.

 

Wszystkie zaburzenia reumatoidalne dotyczące stawów charakteryzują się niedoborem/zaburzeniami ilości i jakości kolagenu (spadkiem i degeneracją neosyntezy kolagenu).

 

Po 50 r.ż. synteza kolagenu spada dramatycznie. Słabość włókien kolagenowych powoduje rozluźnienie struktur anatomicznych niezbędnych w utrzymaniu stabilizacji stawów. Rezultatem jest hipermobilność stawów, szczególnie w niefizjologicznych kierunkach i kątach, powodująca ból stawów i prowadząca do postępującej degeneracji chrząstki i ścięgien.

 

Tak więc, pierwotną przyczyną bólu stawów jest osłabienie struktur kolagenowych zewnątrzstawowych w stawach barku, biodra czy kolana, które oprócz tego mają również więzadła wewnątrzstawowe. Hipermobilność stawów, przeciążenie stawów oraz nieprawidłowe ruchy w stawach są powodem nadmiernego stresu mechanicznego i prowadzą do procesów zapalnych w kompartmentach zewnątrz- i wewnątrzstawowych.

 

Leczenie zaburzeń reumatoidalnych w zakresie stawów zazwyczaj opiera się o kombinację:

 

  1. terapii niefarmakologicznej (np. terapia ultradźwiękowa, magnetoterapia, terapia laserowa, tecar terapia, TENS, akupunktura, termopunktura, masaże, itp.).
  2. osteopatii i rehabilitacji połączonej ze zmianą stylu życia (dieta, ćwiczenia, itp.)
  3. leczeniem farmakologicznym, np. COXIB, NLPZ, paracetamol, kortykosteroidy, ASA. Jednakże najnowsze doniesienia badań klinicznych EBM pokazują, że NLPZ i selektywne inhibitory COX-2 są przydatne w postępowaniu przeciwzapalnym tylko przez krótki czas i są obarczone częstym występowaniem skutków ubocznych. W przypadku przewlekłych chorób bólowych podawanie tych leków hamuje proces leczenia powodując brak wytrzymałości mechanicznej i poważne uszkodzenia stawowe w średnim i długim czasie. NLPZ redukują syntezę nowego kolagenu. Co więcej, stosowanie tych leków jest przeciwwskazane podczas leczenia antykoagulantami.
  4. celem wiskosuplementacji kwasem hialuronowym o różnej masie cząsteczkowej podawanym do dużych stawów (bark, biodro, kolano) jest zastąpienie kwasu hialuronowego mazi stawowej; kwas jest tam też lubrykantem i amortyzatorem w przestrzeni wewnątrzstawowej.
  5. leczenie chirurgiczne: implanty, szyny.
  6. Guna Collagen Medical Devices: innowacyjne narzędzie terapeutyczne.

Korzyści płynące ze stosowania Guna Collagen Medical Devices w leczeniu zaburzeń stawów na tle reumatologicznym

Miejscowe iniekcje kolagenu zastępują, wzmacniają, przebudowują i chronią tkanki układu narządu ruchu. Efektem jest poprawa anatomicznej struktury i funkcji włókien kolagenowych.

Suplementacja kolagenu działa przeciw degeneracji tkanek i stawów. Przeciwdziała utracie kolagenu, która jest następstwem tych wszystkich chorób i pomaga w odbudowie struktury kolagenowej, uszkodzonej przez ostre lub przewlekłe choroby.

 

Kolagen w iniekcjach ma również działanie mechaniczne, które pomaga w mobilizacji stawów i rozciąganiu mięśni. Przez stabilizacją kompartmentów zewnątrzstawowych i działanie na wewnątrzstawowe elementy, Guna Collagen Medical Devices pomagają łagodzić ból spowodowany ruchem w stawach. Mechaniczne wsparcie w obszarze działania jest wspierane przez specyficzne substancje dodatkowe, pomagające dostarczać i stabilizować kolagen na miejscu działania.

 

W przeciwieństwie do NLPZ, Guna Collagen Medical Devices sprzyja procesom naprawczym, które następują po fazie zapalenia.
Struktury kolagenowe są wzmacniane i chronione przed efektami przeciążenia i starzenia się, a procesy fizjologicznej regeneracji są ułatwione poprzez suplementację kolagenu. Efektem jest regeneracja i pośrednio ustąpienie bólu.
Leczenie z zastosowaniem Guna Collagen Medical Devices może być przedłużone (do 10 zabiegów), bez ryzyka negatywnych skutków ubocznych.
Stosowanie Guna Collagen Medical Devices może być pomocne w redukcji bądź całkowitym zaprzestaniu stosowania leków przeciwbólowych.
Guna Collagen Medical Devices nie wykazują interakcji z lekami i mogą być stosowane podczas każdej terapii farmakologicznej. Jest również wskazana u pacjentów, stosujących antykoagulanty, którzy nie mogą stosować NLPZ czy steroidów.

 

W porównaniu z wiskosuplementacją, Guna Collagen Medical Devices mogą być również stosowane w przestrzeni zewnątrzstawowej, podczas gdy kwas hialuronowy może być wstrzykiwany tylko do jam dużych stawów (biodro, kolano, bark) jako lubrykant. Guna Collagen Medical Devices mogą być stosowane w przypadku bólu małych, średnich i dużych stawów z trwałym efektem regeneracyjnym i poprawą mobilności.
Jednocześnie łączenie stosowania kwasu hialuronowego z Guna Collagen Medical Devices nie jest przeciwwskazane. W rzeczywistości mogą one działać synergicznie (połączenie nawilżenia w przestrzeni wewnątrzstawowej + stabilizacja i regeneracja w przestrzeni zewnątrzstawowej).

 

WAŻNE: Guna Collagen Medical Devices podajemy dostawowo LUB kwas hialuronowy podajemy dostawowo plus Guna Collagen Medical Devices zewnątrzstawowo.

 

Guna Collagen Medical Devices mogą pomóc zredukować ilość przyjmowanych leków przeciwbólowych i opóźnić konieczność zastosowania leczenia chirurgicznego (implantów).

 

Efektywność, tolerancja, brak reakcji alergicznych oraz nieinwazyjność zabiegów, powodują że Guna Collagen Medical Devices są wartościowym narzędziem dla specjalistów i dla lekarzy praktyków, aby poprawić jakość życia pacjentów w walce z bólem, który w przeciwnym razie może się nasilać i stać się stanem chronicznym.

Kolagen w Ortopedii, Traumatologii, Medycynie sportowej, Medycynie rehabilitacyjnej

Urazy, podobnie jak przeciążenia i starzenie się, uszkadzają integralność włókien kolagenowych. Przejawia się to w tym, że nie mają one już organizacji równoległej i przejawiają chaotyczny przebieg czy miejsca przerwania.

 

Tak dzieje się w przypadku ostrych urazów mięśni, więzadeł czy ścięgien, bardzo często występujących w sporcie profesjonalnym i amatorskim.
Co więcej, mikrourazy powodowane przez powtarzające się naprężenia typowe w aktywności sportowej mają również szkodliwy wpływ na struktury kolagenowe.
Uszkodzone tkanki podlegają długotrwałemu procesowi gojenia: po krótkiej fazie zapalnej następuje faza proliferacji (naprawy), a następnie faza remodelowania.
Podczas fazy proliferacji, fibroblasty są pobudzane do budowania i reorganizacji rusztowania w macierzy zewnątrzkomórkowej, która zbudowana jest głównie z kolagenu.

 

Podczas następnej fazy remodelowania ważną rzeczą jest, aby zwiększyć odporność uszkodzonej tkanki, tak żeby uniknąć nawrotów w przyszłości.

Zalety stosowania Guna Collagen Medical Devices w Ortopedii, Traumatologii, Medycynie sportowej, Medycynie rehabilitacyjnej

Kolagen zawarty w Guna Collagen Medical Devices reorganizuje się na sposób liniowy i zwiększa wytrzymałość na rozciąganie. Guna Collagen Medical Devices działa również w fazie remodelowania.

 

Możliwość łączenia leczenia z zastosowaniem Guna Collagen Medical Devices z każdym innym systemowym czy miejscowym leczeniem, fizjoterapią czy innymi sposobami rehabilitacji, jest bardzo pomocnym narzędziem i daje wszechstronne możliwości dostosowania leczenia do każdego indywidualnego przypadku pacjenta.


Guna Collagen Medical Devices nie zawierają żadnej substancji znajdującej się na liście substancji zabronionych przez Światową Organizację Antydopingową. Mogą zatem być stosowane w leczeniu i rehabilitacji profesjonalnych zawodników bez żadnego ryzyka związanego z kontrolą antydopingową.

Iniekcje kolagenu pomagają zrównoważyć fizjologiczne procesy zachodzące w skórze i tkance łącznej pod wpływem starzenia i wolnych rodników.

Kolagen w Medycynie Estetycznej

W trakcie procesu starzenia następuje naturalny spadek produkcji kolagenu. Również obserwuje się w tym czasie zwiększenie produkcji enzymu kolagenazy, która rozkłada kolagen. Skutkuje to ogólnym spadkiem ilości kolagenu w skórze. Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do spadku poziomu kolagenu są wolne rodniki uwalniane pod wpływem ekspozycji na promienie UV. Obszary takie ulegają przedwczesnemu starzeniu, pojawiają się i pogłębiają zmarszczki. Destrukcja kolagenu jest główną przyczyną utraty jędrności i struktury, która objawia się z wiekiem.

Zalety stosowania Guna Collagen Medical Devices w Medycynie Estetycznej

Iniekcje kolagenu pomagają zrównoważyć fizjologiczne procesy zachodzące w skórze i tkance łącznej pod wpływem starzenia i wolnych rodników.

STRESZCZENIE