MD-SMALL JOINTS

MD-SMALL JOINTS

MD-SMALL JOINTS jest wyrobem medycznym poprawiającym zakres ruchu MAŁYCH STAWÓW, takich jak stawy w STOPIE, DŁONI i KOSTCE.

Karta produktu i atlas terapeutyczny widoczne są w tym miejscu po zalogowaniu do strony.

MD-SMALL JOINTS zalecany do stosowania przez wykwalifikowanych pracowników w celu:

 • Poprawienia zakresu ruchu małych stawów dłoni, stopy i stawu skokowego.
 • Ułatwienia rozciągania mięśni.
 • Ułatwienia utrzymania masy mięśniowej.
 • Złagodzenia miejscowych dolegliwości bólowych i bólu związanego z ruchem stawu.

MD-SMALL JOINTS może być stosowany niezależnie lub w skojarzeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.


Jeśli niezbędne jest leczenie podtrzymujące w ostrych dolegliwościach bólowych, preparat MD-SMALL JOINTS może być podawany w skojarzeniu z preparatami MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma z nich). Ponadto, jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-SMALL JOINTS można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów międzypaliczkowych ręki
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka
 • Bol związany z chorobą zwyrodnieniową w palcu młotkowatym
 • Zespół cieśni nadgarstka (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
 • Zespół De Quervaina (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
 • Ból śródstopia
 • Ból śródstopia z towarzyszącym nerwiakiem Mortona (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
 • Reumatoidalne zapalenie stawów dłoni/stopy (w skojarzeniu z preparatem MD-POLY)
 • Ból ścięgien dłoni/stopy spowodowany długotrwałym unieruchomieniem

Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych

Protokół leczenia: 1 zabieg raz w tygodniu przez 10 tygodni.


Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 2-4 mm).

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowania powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry

Igły: sterylne 27 G

Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 ml, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia


Metoda iniekcji dostawowej:

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:
Materiały do aseptycznego przygotowania powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry.

Zaleca się zastosowanie znieczulenia miejscowego na skórze w okolicy wykonywania zabiegu.

Igły: sterylne 22 G

Strzykawki: rozmiar 2 ml, zgodnie z objętością roztworu do wstrzyknięcia

Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-SMALL JOINTS. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

Ból dłoni/stopy i małych stawów wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnego pierwotnego bólu neurogennego, bólu pourazowego, bólu wtórnego wywołanego obecnymi lub przeszłymi złamaniami kości.

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.

Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.


Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Dla pacjentów

Specjaliści z całego kraju