MD-POLY

MD-POLY

MD-POLY jest wyrobem medycznym poprawiającym zdolność ruchową szczególnie w okolicy KRĘGOSŁUPA.

Karta produktu i atlas terapeutyczny widoczne są w tym miejscu po zalogowaniu do strony.

MD-POLY zalecany do stosowania przez wykwalifikowanych pracowników w celu:

 • Poprawienia zakresu ruchu stawów.
 • Ułatwienia rozciągania mięśni.
 • Ułatwienia utrzymania masy mięśniowej w przypadku wad postawy.
 • Złagodzenia miejscowych dolegliwości bólowych lub bólu związanego z ruchem i wadami postawy.

MD-POLY może być stosowany niezależnie lub w skojarzeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.

Jeśli niezbędne jest leczenie podtrzymujące w ostrych dolegliwościach bólowych, preparat MD-POLY może być podawany w skojarzeniu z preparatami MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma z nich). Ponadto, jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-POLY można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

 • Reumatoidalne zapalenie małych stawów w ręce i stopie (w skojarzeniu z preparatem MD-SMALL JOINTS)
 • Nieswoisty ból rozproszony (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK i MD-NEURAL)
 • Zespół żebrowo-mostkowy (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
 • Przewlekłe zapalenie wielostawowe wynikające z chorób autoimmunologicznych, np. tocznia rumieniowatego układowego (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL - kiedy bóle nerwowe są dominujące; w skojarzeniu z preparatem MD-MUSCLE - kiedy bóle mięśniowe są dominujące)
 • Gorączka denga (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL - kiedy bóle neurogenne są dominujące; w skojarzeniu z preparatem MD-MUSCLE - kiedy bóle mięśniowe są dominujące)
 • Bóle stawów wynikające z choroby wirusowej lub pierwotniakowej (w skojarzeniu z innym produktem medycznym firmy Guna, zawierającym ten sam typ kolagenu, co kolagen zawarty w stawie, który ma być leczony)
 • Bóle stawów związane z chorobą nowotworową tj. białaczka przewlekła, szpiczak mnogi (w skojarzeniu z innym produktem medycznym firmy Guna, zawierającym ten sam typ kolagenu, co kolagen zawarty w stawie, który ma być leczony)


Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.

Protokół leczenia: 1-2 zabiegi raz w tygodniu przez 10 tygodni.


Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 3-6 mm).

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry

Igły: sterylne 27 G

Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 ml, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia


Metoda iniekcji dostawowej:

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:
Materiały do aseptycznego przygotowania powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry.

Zaleca się zastosowanie znieczulenia miejscowego na skórze w okolicy wykonywania zabiegu.

Igły: sterylne 22 G

Strzykawki: rozmiar 2 ml, zgodnie z objętością roztworu do wstrzyknięcia

Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-POLY. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

Ból stawów wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnych ostrych lub podostrych chorób wirusowych stawów, bólu wynikającego z nadwagi (stawy w nogach), hiperurykemii, dny moczanowej.

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.

Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.


Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Dla pacjentów

Specjaliści z całego kraju