MD-NECK

MD-NECK

MD-NECK jest wyrobem medycznym poprawiającym zakres ruchu, szczególnie w SZYJNYM ODCINKU KRĘGOSŁUPA.

Karta produktu i atlas terapeutyczny widoczne są w tym miejscu po zalogowaniu do strony.

MD-NECK zalecany do stosowania przez wykwalifikowanych pracowników w celu:

 • Poprawienia zakresu ruchu szyjnego odcinka kręgosłupa.
 • Ułatwienia rozciągania mięśni szyi.
 • Ułatwienia utrzymania masy mięśniowej szyi.
 • Ułatwienia utrzymania masy mięśniowej w odcinku szyjnym w przypadku wad postawy.
 • Łagodzenia bólu towarzyszącego ruchom szyjnego odcinka kręgosłupa.

MD-NECK może być stosowany niezależnie lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.


Jeśli niezbędne jest leczenie podtrzymujące w ostrych dolegliwościach bólowych, preparat MD-NECK może być podawany w skojarzeniu z preparatami MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma z nich). Ponadto, jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-NECK można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

 • Ból szyi spowodowany zwyrodnieniami chrząstki kręgosłupa - osteoartroza kręgosłupa szyjnego (w skojarzeniu z preparatem MD-POLY)
 • Ból szyi związany z punktami spustowymi mięśni karku (w skojarzeniu z preparatem MD-MUSCLE)
 • Zespół sztywności karku - stiff neck syndrome (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
 • Idiopatyczny ból szyi (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL i MD-MUSCLE)
 • Uraz whiplash (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL i MD-MUSCLE)
 • Posturalny ból szyi (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL i MD-MUSCLE)
 • Niestabilność mechaniczna - zespół stawu międzykręgowego (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
 • Syndrom więzadeł kręgosłupa szyjnego (w skojarzeniu z preparatm MD-NEURAL)
 • Ból neurogenny spowodowany uciskiem korzeni nerwów kręgosłupa szyjnego (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)


Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.Protokół leczenia: 1-2 zabiegi raz w tygodniu przez 10 tygodni.


Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 2-4 mm).


W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowania powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry

Igły: sterylne 27 G

Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 ml, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia.

Pacjenci przyjmujący środki przeciwzakrzepowe lub ze zdiagnozowaną kruchością naczyń krwionośnych bądź zaburzeniami krzepnięcia krwi powinni być dokładnie obserwowani podczas leczenia.


Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-NECK. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

Ból kręgosłupa szyjnego wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnych dyskopatii kręgosłupa szyjnego, bólu związanego z chorobą nowotworową (rak pierwotny lub przerzutowy), kręgozmyku.


Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.


Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.


Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C


PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.


Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Dla pacjentów

Specjaliści z całego kraju