MD-LUMBAR

MD-LUMBAR

MD-LUMBAR jest wyrobem medycznym poprawiającym zakres ruchu, szczególnie w LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM ODCINKU KRĘGOSŁUPA.

Karta produktu i atlas terapeutyczny widoczne są w tym miejscu po zalogowaniu do strony.

MD-LUMBAR jest wyrobem medycznym poprawiającym zakres ruchu, szczególnie w LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM ODCINKU KRĘGOSŁUPA.


MD-LUMBAR zalecany do stosowania przez wykwalifikowanych pracowników w celu:

 • Ułatwienia ruchu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
 • Wspomagania rozciągania mięśni w obszarze lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa
 • Ułatwienia utrzymania masy mięśniowej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
 • Złagodzenia miejscowych dolegliwości bólowych, bólu w stanie spoczynku lub wywołanego ruchem i wadami postawy.

MD-LUMBAR może być stosowany niezależnie lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.


Jeśli niezbędne jest leczenie podtrzymujące w ostrych dolegliwościach bólowych, preparat MD-KNEE może być podawany w skojarzeniu z preparatami MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma z nich). Ponadto, jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-LUMBAR można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

 • Ból lędźwiowego odcinka kręgosłupa, spowodowany zwyrodnieniami chrząstki kręgosłupa lędźwiowego (artroza lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa)
 • Osteofitoza lędźwiowego odcinka kręgosłupa
 • Ból dolnego odcinka kręgosłupa związany z punktami spustowymi mięśni i ścięgien (w skojarzeniu z preparatem MD-MUSCLE)
 • Ból posturalny dolnej części pleców (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL i MD-MUSCLE)
 • Zaburzenia równowagi mechanicznej w odcinku lędźwiowym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa
 • Zespół więzadeł kręgosłupa lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego
 • Zespół krzyżowo-biodrowy
 • Ból neurogenny spowodowany uciskiem korzeni nerwów lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (w połączeniu z MD-NEURAL i MD-ISCHIAL)


Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.

Protokół leczenia okołostawowego: 2 zabiegi tygodniowo w ciągu pierwszych 2 tygodni; 1 zabieg tygodniowo do momentu złagodzenia objawów (średnio 8-10 sesji).

W przewlekłych stanach patologicznych należy kontynuować leczenie stosując 1 zabieg tygodniowo przez 1 miesiąc do momentu złagodzenia objawów, następnie 1 zabieg w miesiącu lub – w zależności od potrzeb indywidualnych – co 45-50 dni.

Miejsce wkłucia musi być sterylne; igłę należy wprowadzić w pobliżu stawów kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i lędźwiowo-krzyżowym na głębokość 3-4 mm.


W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:
Materiały do aseptycznego przygotowania powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w sprayu do skóry
Igły: sterylne 27 G
Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 cc, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia.

Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-LUMBAR. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

Ból kręgosłupa wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnej przepukliny krążka międzykręgowego, raka pierwotnego lub przerzutowego, bólu rzutowanego lub promieniującego z organów wewnętrznych.


Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.

Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.


Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Dla pacjentów

Specjaliści z całego kraju