MD-HIP

MD-HIP

MD-HIP jest wyrobem medycznym poprawiającym sprawność ruchową BIODRA.

Karta produktu i atlas terapeutyczny widoczne są w tym miejscu po zalogowaniu do strony.

MD-HIP zalecany do stosowania przez wykwalifikowanych pracowników w celu:

  • Poprawienia zakresu ruchu stawu biodrowego.
  • Ułatwienia rozciągania mięśni w obszarze lędźwiowo-krzyżowym.
  • Podtrzymania okołostawowej tkanki mięśniowej.
  • Złagodzenia miejscowego bólu oraz dolegliwości bólowych spowodowanych ruchem stawu lub wadami postawy.

MD-HIP może być stosowany niezależnie lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.
Jeśli niezbędne jest leczenie podtrzymujące w ostrych dolegliwościach bólowych, preparat MD-HIP może być podawany w skojarzeniu z preparatami MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma z nich). Ponadto, jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-HIP można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:


  • Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
  • Zapalenie torebki stawowej stawu biodrowego
  • Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego z reumatoidalnym zapaleniem stawów (w skojarzeniu z preparatem MD-POLY)
  • Ból stawu biodrowego pochodzenia mięśniowego (w skojarzeniu z preparatem z MD-MUSCLE)
  • Ból stawu biodrowego o podłożu neurogennym – neuralgia z parestezjami (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
  • Ból stawu biodrowego wynikający z długotrwałego leżenia w łóżku.


Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.

Protokół leczenia: 1 zabieg raz w tygodniu przez 10 tygodni.


Metoda iniekcji okołostawowej:

(miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 6-8 mm).

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowania powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry

Igły: sterylne 27 G

Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 ml, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia


Metoda iniekcji dostawowej:

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:
Materiały do aseptycznego przygotowania powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry.

Zaleca się zastosowanie znieczulenia miejscowego na skórze w okolicy wykonywania zabiegu.

Igły: sterylne 22 G

Strzykawki: rozmiar 2 ml, zgodnie z objętością roztworu do wstrzyknięcia

Biodro – Metoda iniekcji dostawowej

Kaletka krętarzowa znajduje się nad bocznym wzniesieniem krętarza większego kości udowej. Możliwe jest dojście tylne i boczne do biodra.

Pacjent kładzie się na wznak. Anatomiczny punkt orientacyjny znajduje się 2 cm poniżej górnej granicy krętarza większego, pomiędzy jego przednią i tylną granicą. Skóra w tym miejscu zostaje oznaczona i zdezynfekowana. Igła 22 G wprowadzana jest w kierunku równoległym do podłogi i prostopadle do trzonu kości udowej.

Pacjenci przyjmujący środki przeciwzakrzepowe lub ze zdiagnozowaną kruchością naczyń krwionośnych powinni być dokładnie obserwowani podczas leczenia.


Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-HIP. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

Ból stawu biodrowego wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnego pierwotnego lub przerzutowego bólu związanego z chorobą nowotworową, bólu o podłożu neurogennym, rzutowanego z okolicy lędźwiowej, przepukliny pachwinowej.

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.


Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.


Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Dla pacjentów

Specjaliści z całego kraju