Informacje zawarte na tej stronie są przeznaczone dla wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Podaj swoje prawidłowe dane i zarejestruj się, aby korzystać z pełnej zawartości witryny. Zarejestruj się na tej witrynie.
Please enter the name!

Proszę wpisać poprawny login, lub wolny

Please provide a valid e-mail!

Retype the e-mail!

Please enter a password!

Retype the password!

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Ambra Group s.c. z siedzibą w Głogowie przy ul. Chopina 45, telefon: +48 665532366, e-mail: biuro@ambragroup.pl. 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie twojej zgody (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a RODO*) w celach marketingowych, w tym w celu oferowania produktów Ambra Group s.c. (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie pracownikom Ambra Group s.c. zobowiązanym do zachowania tajemnicy, w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu, cofnięcia zgody, lub w przypadku uznania, że straciły one aktualność, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lata od dnia ich przesłania. 5. W każdej chwili przysługuje ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych, jeżeli z niego skorzystasz twoje dane osobowe nie będą dalej przetwarzane we wskazanych wyżej celach. 6. Zgodnie z RODO Przysługuje Ci prawdo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia (sprostowania) swoich danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi nam nawiązanie z tobą kontaktu i przedstawienie oferty Ambra Group s.c. 8. Ambra Group s.c. nie profiluje danych osobowych oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. 9. Wyraźnie zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24 z późn. zm.). * RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)