W NZOZ Pro-Medis w Czeladzi w dniu 10 listopada b.r. odbyło się szkolenie dla lekarzy oraz pielęgniarek dotyczące leczenia bólu produktami Collagen Medical Devices Guna.

Przybyłych na spotkanie uczestników przywitała Liliana Kopiec, która omówiła główny cel spotkania, którym było szerzenie wiedzy o produktach CMD Guna.

Szkolenie przeprowadziła Pani Jolanta Janowska - Fabianowicz.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak postępować w przypadkach różnych dolegliwościach bólowych pacjentów. Pogłębili swoja wiedze na temat preparatów kolagenowych.

Po części teoretycznej odbyła się tradycyjnie część praktyczna, podczas której każdy ze zgromadzonych lekarzy mógł samodzielnie przeprowadzić iniekcje kolagenowe pod okiem dr Jankowskiej-Fabianowicz.

Dla utrwalenia przekazanych informacji każdy uczestnik spotkania otrzymał przydatne materiały szkoleniowe.

 

„Iniekcje kolagenu w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Proloterapia i mezoterapia."

 W dniu 09.06.2018r. w NZOZ PRO-MEDIS odbyło się szkolenie pt. "Iniekcje kolagenu w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Proloterapia i mezoterapia." Szkolenie poprowadziła Pani Jolanta Janowska - Fabianowicz.

Podczas szkolenia obecni byli lekarze z terenu województwa śląskiego, jest nam niezmiernie miło widzieć rosnące grono chcące pogłębiać swoją wiedze z zakresu nieoperacyjnego leczenia bólu.

Będzie nam miło widzieć Państwa na kolejnych spotkaniach!

W dniu 24.02.2018 odbyła się pierwsza konferencja pt. "Psychiatria Sportu" w Łodzi w Hotelu Hilton. W trakcie  trwania konferencji wystąpienia wygłosili specjaliści z wielu dziedzin, zarówno bezpośrednio zaangażowani w sport, jak trenerzy i działacze sportowi jak również interdyscyplinarny zespół lekarzy: psychiatrzy, ortopedzi, kardiolodzy.

W dniu 17.02.2018 roku odbyło się szkolenie pt. „techniki mezoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa.”  w poradni rehabilitacyjno-lekarskiej trimedic w łodzi. Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr Agnieszkę Kubiak-Wojtczak.

W dniu 20 stycznia 2018 roku zostało zorganizowane w Czeladzi szkolenie które poprowadziła Pani dr Jolanta Janowska Fabianowicz pt.: „Proloterapia w leczeniu narządu ruchu - wprowadzenie do mezoterapii”. W szkoleniu uczestniczyli lekarze z pobliskich przychodni.