Warsztaty dla lekarzy z zakresu podania iniekcji kolagenowych

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej, która odbędzie się 9-10 maja 2019 r. w Łodzi.

 

Kolejny raz udało nam się zgromadzić liczną grupę lekarzy chcących wziąć udział w szkoleniu z podania CMD, ktore odbyło się w dniu 13 marca 2019r. Szkolenie pt. "Zastosowanie mezoterapii w zespole bólowym kręgosłupa" poprowadził dr n. med. Kamil Koszela w Centrum Rehabilitacji MReh w Chorzowie. W programie oprócz wykładu na temat produktów i przedstawienia sposobów iniekcji kolagenu odbyły się także warsztaty praktyczne. Lekarze, pod okiem Prowadzących, mieli okazję ćwiczyć na pacjentach wcześniej przedstawione metody podania produktów.

 

W sobotę 19.01.2019r w Czeladzi odbyło się szkolenie pt. "Mezoterapia i proloterapia w leczeniu schorzeń narządu ruchu przy użyciu preparatów MD Guna", które poprowadziła Pani Jolanta Janowska-Fabianowicz. Podczas szkolenia zostały omówione sposoby leczenia bólu w obszarze kręgosłupa. Cieszymy się że chcą Państwa wraz z nami rozszerzyć portfolio stosowanych przez siebie terapii o iniekcje CMD.

Zachęcamy do stosowania terapii kolagenowej w schorzeniach kręgosłupa.

Nasze produkty mają szansę pomóc bardzo znacznej grupie waszych pacjentów, pozwalając im dzięki temu uniknąć - bardzo często "z automatu" zalecanej - operacji.