Kolejny raz udało nam się zgromadzić liczną grupę lekarzy chcących wziąć udział w szkoleniu z podania CMD, ktore odbyło się w dniu 13 marca 2019r. Szkolenie pt. "Zastosowanie mezoterapii w zespole bólowym kręgosłupa" poprowadził dr n. med. Kamil Koszela w Centrum Rehabilitacji MReh w Chorzowie. W programie oprócz wykładu na temat produktów i przedstawienia sposobów iniekcji kolagenu odbyły się także warsztaty praktyczne. Lekarze, pod okiem Prowadzących, mieli okazję ćwiczyć na pacjentach wcześniej przedstawione metody podania produktów.

 

W sobotę 19.01.2019r w Czeladzi odbyło się szkolenie pt. "Mezoterapia i proloterapia w leczeniu schorzeń narządu ruchu przy użyciu preparatów MD Guna", które poprowadziła Pani Jolanta Janowska-Fabianowicz. Podczas szkolenia zostały omówione sposoby leczenia bólu w obszarze kręgosłupa. Cieszymy się że chcą Państwa wraz z nami rozszerzyć portfolio stosowanych przez siebie terapii o iniekcje CMD.

Zachęcamy do stosowania terapii kolagenowej w schorzeniach kręgosłupa.

Nasze produkty mają szansę pomóc bardzo znacznej grupie waszych pacjentów, pozwalając im dzięki temu uniknąć - bardzo często "z automatu" zalecanej - operacji.

 

 

W NZOZ Pro-Medis w Czeladzi w dniu 10 listopada b.r. odbyło się szkolenie dla lekarzy oraz pielęgniarek dotyczące leczenia bólu produktami Collagen Medical Devices Guna.

Przybyłych na spotkanie uczestników przywitała Liliana Kopiec, która omówiła główny cel spotkania, którym było szerzenie wiedzy o produktach CMD Guna.

Szkolenie przeprowadziła Pani Jolanta Janowska - Fabianowicz.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak postępować w przypadkach różnych dolegliwościach bólowych pacjentów. Pogłębili swoja wiedze na temat preparatów kolagenowych.

Po części teoretycznej odbyła się tradycyjnie część praktyczna, podczas której każdy ze zgromadzonych lekarzy mógł samodzielnie przeprowadzić iniekcje kolagenowe pod okiem dr Jankowskiej-Fabianowicz.

Dla utrwalenia przekazanych informacji każdy uczestnik spotkania otrzymał przydatne materiały szkoleniowe.

 

„Iniekcje kolagenu w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Proloterapia i mezoterapia."

 W dniu 09.06.2018r. w NZOZ PRO-MEDIS odbyło się szkolenie pt. "Iniekcje kolagenu w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Proloterapia i mezoterapia." Szkolenie poprowadziła Pani Jolanta Janowska - Fabianowicz.

Podczas szkolenia obecni byli lekarze z terenu województwa śląskiego, jest nam niezmiernie miło widzieć rosnące grono chcące pogłębiać swoją wiedze z zakresu nieoperacyjnego leczenia bólu.

Będzie nam miło widzieć Państwa na kolejnych spotkaniach!