W NZOZ Pro-Medis w Czeladzi w dniu 10 listopada b.r. odbyło się szkolenie dla lekarzy oraz pielęgniarek dotyczące leczenia bólu produktami Collagen Medical Devices Guna.

Przybyłych na spotkanie uczestników przywitała Liliana Kopiec, która omówiła główny cel spotkania, którym było szerzenie wiedzy o produktach CMD Guna.

Szkolenie przeprowadziła Pani Jolanta Janowska - Fabianowicz.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak postępować w przypadkach różnych dolegliwościach bólowych pacjentów. Pogłębili swoja wiedze na temat preparatów kolagenowych.

Po części teoretycznej odbyła się tradycyjnie część praktyczna, podczas której każdy ze zgromadzonych lekarzy mógł samodzielnie przeprowadzić iniekcje kolagenowe pod okiem dr Jankowskiej-Fabianowicz.

Dla utrwalenia przekazanych informacji każdy uczestnik spotkania otrzymał przydatne materiały szkoleniowe.