W dniach 2-3 grudnia 2016, pod naukowym patronatem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji odbyła się w Warszawie czwarta edycja ogólnopolskiej  Konferencji „Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej” .

W Konferencji uczestniczyli lekarze z całej Polski. Prelegentami byli m.in. pracownicy naukowi Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji,  wykładowcy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz goście z uniwersytetów medycznych: w Lublinie – prof. Maria Majdan, w Białymstoku – prof. Otylia Kowal-Bielecka, w Poznaniu – prof. Agnieszka Osmala-Mańkowska  i   z Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. Jacek Musiał. Naszą firmę reprezentowała Pani Agnieszka Wyszewska.