Nasza współpraca z PRAKTYCZNĄ ORTOPEDIĄ I TRAUMATOLOGIĄ nie zwalnia. Mamy przyjemność zaprezentować efekty pracy ostatnich miesięcy.

 

W ramach realizacji działań, przygotowaliśmy artykuł pt. TERAPIA KOLAGENOWA W PRAKTYCE ORTOPEDYCZNEJ– DOŚWIADCZENIA WŁASNE Autor: Piotr Godek

Artykuł został opublikowany Czasopiśmie  Praktyczna Ortopedia i Traumatologia Nr 3/2016 (3) ISSN 2450-5633.